Loading...
Loading...

Polityka Prywatności / Cookies

Home / Polityka Prywatności / Cookies

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zostało zastąpione określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.2 Strona informuje, że wszelkie treści znajdujące się na stronie chronione są prawem, w prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.3 Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

1.4 Administrator nie odpowiada za zasady prywatności innych stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie.

1.5 Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie ze strony.

1.6 Kontakt z Administratorem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych możliwy jest drogą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro@mera.eu

2. Przetwarzanie danych osobowych.

2.1 Administrator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2.2 Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do Newsletter-a przetwarzane są w celach:
marketingu bezpośredniego Administratora oraz podmiotów zainteresowanych marketingiem własnych towarów lub usług – przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem strony, z nowymi treściami dostępnymi poprzez stronę oraz informacji handlowej – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.3 Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter

3. Wyłączenie odpowiedzialności.

3.1 Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

3.2 Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Dessihome.

4. Prawa Użytkowników Serwisu, związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.

4.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

  • celu przetwarzania;
  • kategorii odnośnych danych osobowych
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

4.2 Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5. Newsletter.

5.1 Usługa newsletter, jest uruchamiana za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, a następnie po kliknięciu w link przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający zakończenie usługi w taki sposób (opcja link rezygnacji). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter.

5.2 Podanie danych (adres email) przez Użytkownika w ramach zapisania do Newslettera, o których mowa w pkt. 2.2. jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową.

5.3 Przekazanie Administratorowi przez użytkownika danych osobowych do Newstletter-a jest opcjonalne i dobrowolne.

6. Informacja o plikach Cookies.

6.1 Co to są pliki cookie(ciasteczka)?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieszczać w komputerze lub urządzeniu przenośnymi w celu unikatowej identyfikacji przeglądarki lub urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania plików cookie, pikseli i pamięci lokalnej do dostarczania, zabezpieczania i poznawania produktów, usług i reklam.

6.2 Jak długo pliki cookie są przechowywane?
Okres przechowywania pliku cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym zależy od tego, czy jest to plik „stały” czy „sesyjny”. Pliki sesyjne pozostają w komputerze tylko do momentu zakończenia korzystania z przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

6.3 Dlaczego pliki cookie są stosowane?

  • Dostosowanie – pozwala wyświetlić użytkownikowi stronę dopasowaną do jego urządzenia, rozdzielczości i wersji językowej.
  • Wydajność, analiza oraz badania – pozyskania wiedzy badania jak dobrze działa nasza strona internetowa, zrozumienie, i ciągłą poprawę funkcji oraz usług. Powyższe zachodzi między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na stronę dessihome z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.
    Reklamowo-marketingowych służących remarketingowi, czyli pokazaniu użytkownikowi reklamy serwisu na innych stronach. Możemy także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy.

6.4 Jak wyłączyć ciasteczka?

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Desktop:
Jak usunąć ciasteczka z Google Chrome
Jak usunąć ciasteczka z Mozilli Firefox
Jak usunąć ciasteczka z Internet Explorer
Jak usunąć ciasteczka z Opery
Jak usunąć ciasteczka z Safari

Mobile:
Chrome
Safari
Windows Phone
Blackberry

 


Call Now Button